Рисунок11

Рисунок11

11111111111г

Рисунок11

Коментарі
  Рубрики

  Положення

  Ліцензія надання освітніх послуг (завантажити)

  Додатки до ліцензій (завантажити)

  Сертифікати про акредитацію (завантажити)

  Положення про Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного університету технологій та дизайну (завантажити)

  Звіт про роботу директора за 2015 р. (завантажити)

  Кошторис навчального закладу  на поточний рік та всі зміни до нього (завантажити)

  Звіт про використання та надходження коштів (завантажити)

  Інформація щодо проведення тендерних процедур (завантажити)

  Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг (завантажити)

  Штатний розпис на 2015 рік (завантажити)

  Положення про правила внутрішнього трудового розпорядку (завантажити)

  Положення про адміністративну раду (завантажити)

  Положення про педагогічну раду (завантажити)

  Положення про організацію методичної роботи (завантажити)

  Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів (завантажити)

  Положення про відділення (завантажити)

  Положення про бібліотеку (завантажити)

  Положення про раду профілактики правопорушень (завантажити)

  Положення про підготовку громадян України до вступу у вищі навчальні заклади (завантажити)

  Положення про організацію освітнього процесу (завантажити)

  Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення (завантажити)

  Положення про приймальну комісію (завантажити)

  Положення про орган студентського самоврядування (завантажити)

  Порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін (завантажити)

  Колективний договір (завантажити)

  Зміни до колективного договору (завантажити)

  Положення про апеляційну комісію (завантажити)

  Положення про архів (завантажити)

  Положення про атестацію навчальних кабінетів (завантажити)

  Положення про атестацію циклових комісій (завантажити)

  Положення про батьківський комітет (завантажити)

  Положення про бухгалтерську службу (завантажити)

  Положення з ведення журналу для студентів загальноосвітньої підготовки (завантажити)

  Положення з ведення навчального журналу для студентів 2-4 курсів (завантажити)

  Положення про визначення кращої групи за результатами заліково-екзаменаційної сесії (завантажити)

  Положення про внутрішній контроль за навчально-виховним процесом (завантажити)

  Положення адміністративно-господарської частини (завантажити)

  Положення експертну комісію (завантажити)

  Положення про електронну бібліотеку (завантажити)

  Положення про енергоменеджмент (завантажити)

  Положення про комітет з конкурсних торгів (завантажити)

  Положення про конкурс «Найкращий куратор» (завантажити)

  Положення про конкурс на кращу методичну розробку та навчальний відеофільм (презентацію) «Педагогічна знахідка» (завантажити)

  Положення про контроль якості випускних дипломних проектів з використанням системи «Антиплагіат» (завантажити)

  Положення про конкурс «Кращий студент року» (завантажити)

  Положення про куратора навчальної групи (завантажити)

  Положення про матеріальне заохочення працівників (завантажити)

  Положення про методичний кабінет (завантажити)

  Положення про методичнку раду кураторів груп (завантажити)

  Положення про методичну раду (завантажити)

  Положення про навчальні кабінети (лабораторії) (завантажити)

  Положення про навчання студентів без відриву від виробництва (завантажити)

  Положення про надання можливості відвідування лекційних занять студентами за індивідуальним графіком (завантажити)

  Положення про наставництво (завантажити)

  Положення про конкурс «Я тут мешкаю» (найкраща кімната гуртожитку) (завантажити)

  Положення про огляд-конкурс навчальних кабінетів (лабораторій) (завантажити)

  Положення про оплату праці працівників (завантажити)

  Положення про організацію та навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів (завантажити)

  Положення про організацію та проведення практик студентів (завантажити)

  Положення про  підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників (завантажити)

  Положення про платні послуги (завантажити)

  Положення про порядок проведення підсумкової атестації слухачів підготовчих курсів для вступу на основі базової загальної середньої освіти (завантажити)

  Положення про надання матеріальної допомоги працівникам коледжу (завантажити)

  Положення про порядок призначення та виплати стипендій (завантажити)

  Положення про поселення та проживання в гуртожитку (завантажити)

  Положення про проведення олімпіад з дисциплін та предметів (завантажити)

  Положення про проведення практик студентів (завантажити)

  Положення про Раду ветеранів (завантажити)

  Положення пр старосту студентської групи (завантажити)

  Положення про тижні ЦК (завантажити)

  Положення про фонд соціальної допомоги студентам (завантажити)

  Положення про циклову комісію (завантажити)

  Положення про щомісячну атестацію навчальних досягнень студентів  (завантажити)

  Положення про щорічну рейтингову оцінку педагогічних працівників (завантажити)

   

  Оставить комментарий

  Оголошення
  Архів
  Скринька довіри
  Скринька довіри
  Телефони довіри

  Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00.До 16.00);
  Гаряча лінія щодо булінгу 116 000;
  Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;
  Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
  Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;
  Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
  Національна поліція України 102.


  Хостинг для WordPress сайтов