Виховні заходи
Запрошуємо на навчання
Рисунок11

Рисунок11

11111111111г

Рисунок11

Коментарі
  Рубрики

  Виховні заходи

  Виховна робота в коледжі здійснюється по таким основним напрямкам:

  Інтелектуально-духовне виховання

  Основні завдання:

  —   формування сумлінного ставлення до виконання обов’язків студента, свідомого дотримання дисципліни, сумлінного ставлення до навчання;

  —   розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення;

  —   виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності;

  —   реалізація особистісного життєвого вибору та побудова профе-сійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок;

  —   розвиток технічної творчості студентів, заохочення до наукової та дослідницької діяльності.

  Національно-патріотичне виховання

  Основні завдання:

  —   формування національної свідомості, відповідальності за долю країни, виховання високого ідеалу служіння народові України, бажання працювати задля розквіту держави,  готовності її захищати;

  —   вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії укра-їнського народу, його Збройних сил;

  —   виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збе-реження історичної пам’яті;

  —   культивування кращих рис української ментальності (праце-любності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з приро-дою тощо);

  —   формування мовної культури, прагнення до оволодіння та вживання української мови.

  Громадянсько-правове виховання

  Основні завдання:

  —   прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;

  —   виховання поваги до Конституції, державних символів;

  —   виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством;

  —   формування політичної та правової культури особистості;

  —   залучення студентів до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху.

  Морально–етичне виховання

  Основні завдання:

  —   формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни;

  —   формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на основі власних переконань;

  —   становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.

  Естетичне виховання

  Основні завдання:

  —   розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності;

  —   формування естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та надбаннях світової культури;

  —   вироблення уміння примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті;

  —   пропаганда художнього слова, творів мистецтва

  Трудове виховання

  Основні завдання:

  —   формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах ринкової економіки;

  —   формування почуття господаря та господарської відповідальності;

  —   розвиток умінь самостійно та ефективно працювати;

  —   прищеплення любові до обраної професії.

  Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя

  Основні завдання:

  —   Формування знань і навичок фізичної культури в житті людини;

  —   забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів;

  —   фізичне, духовне та психічне загартування;

  —   формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань;

  —   створення умов для активного відпочинку студентів.

  Екологічне виховання

  Основні завдання:

  —   формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури;

  —   оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування;

  —   виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство;

  —   виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.

  Календар знаменних та пам’ятних дат на 2021 — 2022 навчальний рік (завантажити)

  Оставить комментарий

  Оголошення
  Архів
  Скринька довіри
  Скринька довіри
  Телефони довіри

  Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00.До 16.00);
  Гаряча лінія щодо булінгу 116 000;
  Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;
  Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
  Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;
  Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
  Національна поліція України 102.


  Хостинг для WordPress сайтов