Рисунок11

11111111111г

Рисунок11

Коментарі
  Рубрики

  Виховні заходи

  Виховна робота в коледжі здійснюється по таким основним напрямкам:

  Інтелектуально-духовне виховання

  Основні завдання:

  -   формування сумлінного ставлення до виконання обов’язків студента, свідомого дотримання дисципліни, сумлінного ставлення до навчання;

  -   розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення;

  -   виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності;

  -   реалізація особистісного життєвого вибору та побудова профе-сійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок;

  -   розвиток технічної творчості студентів, заохочення до наукової та дослідницької діяльності.

  Національно-патріотичне виховання

  Основні завдання:

  -   формування національної свідомості, відповідальності за долю країни, виховання високого ідеалу служіння народові України, бажання працювати задля розквіту держави,  готовності її захищати;

  -   вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії укра-їнського народу, його Збройних сил;

  -   виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збе-реження історичної пам’яті;

  -   культивування кращих рис української ментальності (праце-любності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з приро-дою тощо);

  -   формування мовної культури, прагнення до оволодіння та вживання української мови.

  Громадянсько-правове виховання

  Основні завдання:

  -   прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;

  -   виховання поваги до Конституції, державних символів;

  -   виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством;

  -   формування політичної та правової культури особистості;

  -   залучення студентів до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху.

  Морально–етичне виховання

  Основні завдання:

  -   формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни;

  -   формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на основі власних переконань;

  -   становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.

  Естетичне виховання

  Основні завдання:

  -   розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності;

  -   формування естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та надбаннях світової культури;

  -   вироблення уміння примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті;

  -   пропаганда художнього слова, творів мистецтва

  Трудове виховання

  Основні завдання:

  -   формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах ринкової економіки;

  -   формування почуття господаря та господарської відповідальності;

  -   розвиток умінь самостійно та ефективно працювати;

  -   прищеплення любові до обраної професії.

  Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя

  Основні завдання:

  -   Формування знань і навичок фізичної культури в житті людини;

  -   забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів;

  -   фізичне, духовне та психічне загартування;

  -   формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань;

  -   створення умов для активного відпочинку студентів.

  Екологічне виховання

  Основні завдання:

  -   формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури;

  -   оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування;

  -   виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство;

  -   виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.

   

  Оставить комментарий

  Оголошення
  День відкритих дверей відбудеться 18 квітня 2019 року
  Архів
  Скринька довіри
  Скринька довіри
  Телефони довіри

  Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00.До 16.00);
  Гаряча лінія щодо булінгу 116 000;
  Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;
  Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
  Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;
  Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
  Національна поліція України 102.


  Хостинг для WordPress сайтов