Рисунок11

11111111111г
Коментарі
  Рубрики

  Оголошення

  Оголошення2

  Оголошення

  Оголошення

  Прийом заяв на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

  Кваліф

  Орієнтовний розподіл обсягів державного замовлення на 2017 рік

  Міністерство освіти і науки України оприлюднило орієнтовний розподіл обсягів прийому за державним замовленням на базі базової та повної загальної середньої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на 2017 рік (переглянути)

  ІНФОРМАЦІЯ ДО УВАГИ

  ІНФОРМАЦІЯ ДО УВАГИ

  Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. №1801-VІІІ, Постанови Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12.07.2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 28.12.2016 р. № 1050), постанови Кабінету Міністрів України «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» від 28.12.2016 № 1047, Положення про порядок призначення і виплати стипендій студентам Чернігівського промислово-економічного коледжу Київського національного університету технологій та дизайну, введеного в дію наказом від 26.01.2017 № 21-ОД

  Розмір мінімальної ординарної (академічної) стипендії:

  1) для студентів коледжу, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями 022 «Дизайн», 071 «Облік і оподаткування», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 161 «Хімічні технології та інженерія» —  830 гривень на місяць;

  2) для студентів коледжу, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі — 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» — 1056 гривень на місяць.

   

  Захист навчальних практик

  Навчальний рік для студентів другого та третього курсів спеціальності 5.02020701 «Дизайн» закінчився захистом навчальних практик. Кожна група під керівництвом своїх викладачів працювала відповідно до програм практики: студенти групи ДЗД-115, 216 спочатку  виходили на пленери для набуття навичок рисування природи з натури, потім розробляли ескізи для розпису стіни в першому корпусі коледжу за темою «Україна – європейська держава». Результатом їх колективної праці вже милуються викладачі та студенти інших спеціальностей.

  Практика групи ДЗД-215  повністю пов’язана з розписом стін в першому корпусі коледжу за темою «Інтеграція науки і освіти».

  РОБОТА ДЕК ДОБІГАЄ КІНЦЯ

   Робота Державних екзаменаційних комісій в коледжі завершилась захистом дипломних проектів студентів спеціальності 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів». Хіміки-технологи представили до уваги комісії якісно виконані проекти, результатом захисту яких стало сім оцінок «відмінно». Бажаємо подальших успіхів нашим випускникам!

  Комплексний державний екзамен

  Комплексним державним екзаменом закінчується освітня програма підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.‎03050901 «Бухгалтерський облік». Вітаємо студентів групи БОД-114 з успішним складанням останього навчального випробування!

  ЗАХИСТИ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ РОЗПОЧАЛИСЬ!

  ЗАХИСТИ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ РОЗПОЧАЛИСЬ!

  Студенти спеціальності 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» дали успішний старт  декаді захистів дипломних проектів в коледжі.

  Державна екзаменаційна (кваліфікаційна) комісія по перевірці підготовки фахівців та присвоєння їм освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відмітила високий рівень підготовки студентів, можливість практичного використання технологічних розробок дипломних проектів на промислових підприємствах міста Чернігова та області.

   

   

  До уваги абітурієнтів!!!

  Безымянный

  Архів
  Скринька довіри
  Скринька довіри

  Хостинг для WordPress сайтов