Математичної та природничо-наукової підготовки
Запрошуємо на навчання
Рисунок11

Рисунок11

11111111111г

Рисунок11

Коментарі
  Рубрики

  Математичної та природничо-наукової підготовки

  З метою оптимального забезпечення навчально-виховного процесу, створення сприятливих умов для проведення занять, викладачами циклової комісії природничо-наукової підготовки створено наступні кабінети:
  —  кабінет математики, який оснащений довідниковими стендами, що допомагають при вивченні навчального матеріалу. Окремий інформативний тематичний стенд, на якому розміщуються домашні контрольні роботи за темами, матеріали для проведення поточного заняття. Кабінет математики оснащений обладнанням для проведення практичних робіт з геометрії: моделі багатокутників, кіл, багатогранників, циліндрів, конусів, куль, правильних багатогранників.

  IMG_0394
  При кабінеті діє гурток Математики, в якому студенти вивчають додатковий навчальний матеріал, збирають інформацію з історії розвитку алгебри, геометрії, біографії відомих математиків.

  IMG_0196IMG_0203

  Вихованці викладачів математики є постійними учасниками обласних та Всеукраїнських олімпіад, на яких посівають високі місця.
  — кабінет матеріалознавства, призначений для проведення занять з дисциплін Матеріалознавство, Металознавство та конструкційні матеріали. Обладнання та навчально-методична база кабінету дає можливість здобути не лише ґрунтовні теоретичні знання про будову, властивості і нові технології обробки матеріалів, але й оволодіти основними методиками лабораторних досліджень і технологічних розрахунків. В розпорядженні студентів — колекції та зразки мінералів, сплавів, кристалічних ґраток, електронна база мікроструктур сталей та чавунів, плакати, стенди.

  IMG_0365

  Оснащення для проведення лабораторних робот розміщено на відповідних ділянках слюсарних майстерень коледжу.

  DSCN3294DSCN3296DSCN3295

  Системні знання та практичні навички допоможуть майбутнім технікам-механікам в умовах виробництва обирати необхідний матеріал і технології та способи виготовлення заготовок і деталей машин.
  — кабінет інженерної графіки, призначений для занять з дисциплін Інженерна і комп’ютерна графіка, Нарисна геометрія, Креслення. У даному кабінеті студенти вчаться креслити, читати кресленики будь-якої складності. У кабінеті проводяться групові, індивідуальні заняття та консультації. Кабінет оснащений комплектом навчальних плакатів, об’ємними наочними посібниками та моделями, зразками деталей для виконання графічних робіт, навчальною літературою, стандартами ЄСКД. Є можливість використовувати комп’ютерне забезпечення.

  IMG_0436DSCN3297

  У кабінетах матеріалознавства та інженерної графіки працює гурток
  «Кресляра та металознавця». Практична направленість гуртка полягає у виготовленні, ремонті та оновленні силами членів гуртка матеріально-технічного забезпечення відповідних дисциплін, поповнення бази прикладних програм (слайд-презентацій з тем, розділів) дисциплін, що викладаються, активізації пізнавальної діяльності студентів при виконанні науково-дослідних робіт.
  — лабораторія фізики, призначена для проведення навчальних занять з предметів Фізика та Астрономія. Навчально-методичне обладнання лабораторії відповідає затвердженому типовому переліку. Інформаційні стенди, які розміщені в приміщенні лабораторії сприяють більш глибокому та системному вивченню предметів.

  IMG_0404IMG_0408

  При кабінеті створений і успішно діє гурток фізики, діяльність якого спрямована на покращення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, формування твердих навичок самостійної роботи з навчальною та технічною літературою, пошуковими системами Інтернет, обладнанням та приборами, і як результат – вихованню постійної жаги до поповнень знань, розвитку професійних умінь і навичок при виконанні конкретних виробничих функцій.

  Оставить комментарий

  Оголошення
  Архів
  Скринька довіри
  Скринька довіри
  Телефони довіри

  Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00.До 16.00);
  Гаряча лінія щодо булінгу 116 000;
  Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;
  Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
  Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;
  Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
  Національна поліція України 102.


  Хостинг для WordPress сайтов