Рисунок11

11111111111г

Рисунок11

Коментарі
  Рубрики

  Обліково-аналітичних та економічних дисциплін

  IMG_9590

  Циклова комісія економічних та обліково-аналітичних дисциплін

  В сучасних ринкових умовах змінюється зміст та характер роботи спеціалістів бухгалтерського обліку. Із зміною пріоритетів в економіці змінились вимоги до змісту фінансово-економічної  та обліково-аналітичної роботи, як результат – підвищились вимоги до підготовки спеціалістів.

  Суть підготовки спеціалістів з бухгалтерського обліку можна розглядати як систему економічних знань, певних навичок і вмінь, спрямованих на виховання економічної свідомості спеціаліста, його світогляду, поглядів і переконань.

  Перед викладачами комісії обліково-аналітичних дисциплін стоїть завдання готувати фахівців так, щоб вони мали певний теоретичний фундамент, на базі якого потім протягом усього життя поповнювали б отримані знання. Для спеціалістів з бухгалтерського обліку це особливо важливо, оскільки законодавство постійно змінюється. І хоча викладачі дають найновіші знання студентам, але отримана інформація швидко стає застарілою. Тому вони прагнуть не просто дати студенту певний обсяг знань передусім навчити його методології професійної діяльності, методів самоосвіти в майбутньому.

   ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

  Ренська І.В. – голова циклової комісії, викладач вищої категорії

   

   ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

  Гайдей О.О. – директор коледжу, кандидат економічних наук, заслужений працівник освіти, викладає дисципліну: Економіка, організація і планування виробництва

  Ренська І.В. – голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладає дисципліни: Облік і звітність в бюджетних установах, Контроль і ревізія, Економічний аналіз, Податкова система

  Биховець І.М. – завідувач відділення бухгалтерського обліку, викладач вищої категорії, викладає дисципліни: Інформатика і комп’ютерна техніка, Прикладна інформатика, предмет Інформатика

  Мороз Л.А. — завідувач відділення електротехніки та автоматики, викладач вищої категорії, викладач-методист, викладає дисципліну: Економіка, організація і планування виробництва

  Білаш П.Д. –  викладач вищої категорії викладає дисципліни: Економічна теорія, Політична економія, Економіка, організація і планування виробництва

  Малиновська Н.Б. — викладач вищої категорії, викладає дисципліни: Інформатика і комп’ютерна техніка, Інженерна і комп’ютерна графіка, Комп’ютерна техніка та програмування, Основи інформатики та обчислювальної техніки, Прикладна інформатика, Комп’ютерна графіка та проектування, Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт

  Фенько О.М. — викладач вищої категорії, викладає дисципліни: Статистика, Фінанси,  Фінанси підприємств, Гроші та кредит, Інформаційні системи та технології в обліку

  Власенко Т.В. – викладач ІІ категорії, викладає дисципліни: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Основи аудиту, Казначейська справа

  Мороз В.В. – викладач ІІ категорії, викладає дисципліни:  Економіка підприємств, Економіка, організація електротехнічної служби підприємства

  Основна мета викладачів циклової комісії – забезпечити достатній рівень підготовки молодших спеціалістів, які після закінчення коледжу здатні постійно оновлювати професійні знання, мобільно та швидко адаптуватись до змін в соціально-культурній сфері, системах техніки та технології, організації виробництва.

  Циклова комісія пишається випускниками-бухгалтерами, які працюють у різних галузях народного господарства і досягають значних успіхів у роботі. Отримана професійна підготовка дала їм змогу зайняти  високі посади на підприємствах різних галузей господарства від рядового бухгалтера до управлінського апарату.

   

  Оставить комментарий

  Оголошення
  Тиждень відділення 08.10.18 - 12.10.18 (переглянути програму)
  Архів
  Скринька довіри
  Скринька довіри

  Хостинг для WordPress сайтов