Практична підготовка
Запрошуємо на навчання
Рисунок11

Рисунок11

11111111111г

Рисунок11

Коментарі
  Рубрики

  Практична підготовка

  Основне завдання закладу фахової передвищої освіти – підготовка здобувачів фахової передвищої освіти до практичної діяльності на виробництві. Практика  здобувачів фахової передвищої освіти є безперервною протягом усього періоду навчання і має структурно-логічну послідовність її проведення для одержання  здобувачами фахової передвищої освіти  не­обхідного й достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до майбутньої спеціальності.

  У роботі спеціаліста важливе місце посідають уміння та здатність використовувати знання в умовах, що постійно змінюються, в практичній діяльності. Спеціаліст повинен уміти планувати свою роботу, робити розрахунки, приймати оперативні рішення на основі аналізу ситуацій, що склалися, контролювати хід і наслідки своєї праці. Кожна професія потребує оволодіння специфічними уміннями.

  В закладі фахової передвищої освіти за змістом і метою практика студентів для кожної спеціальності і спеціалізації може бути:

  — навчальною;

  — технологічною;

  — переддипломною.

  Перелік усіх видів практик, їх тривалість і терміни проведення визначаються навчальними планами відповідно до освітньо-професійної програми підготовки конкретної спеціальності.

  Послідовно організоване практичне навчання спрямоване на об’єднання одержаних знань з різних дисциплін у конкретній праці та реалізу­ється на міждисциплінарних практичних заняттях, у курсовому проєктуванні, в процесі виробничої практики. Під час проходження практики здобувачі фахової передвищої освіти   беруть безпосередню участь у процесі виробництва.

  За наявності вакантних місць здобувачі фахової передвищої освіти на період практики призначалися на посаду залежно від майбутньої робітничої професії.

  Адміністрація закладу фахової передвищої освіти постійно тримає зв’язок з підприємствами, на яких працюють випускники, з метою розширення баз практики та обміну досвідом з питань впровадження інноваційних технологій в систему навчання.

  Оставить комментарий

  Оголошення
  Архів
  Скринька довіри
  Скринька довіри
  Телефони довіри

  Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00.До 16.00);
  Гаряча лінія щодо булінгу 116 000;
  Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;
  Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
  Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;
  Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
  Національна поліція України 102.


  Хостинг для WordPress сайтов