Мова освітнього процесу
Запрошуємо на навчання
Рисунок11

Рисунок11

11111111111г

Рисунок11

Коментарі
  Рубрики

  Мова освітнього процесу

  ukr

   

  Мова (мови) освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну» 

  Мовою освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну»  відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про державну мову України», Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Конституції України та Положення про коледж є українська мова.

  Окрім державної, вивчається англійська мова (як навчальний предмет і дисципліна).

  КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

  Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова

  Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

  В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

  Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

  Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

   

  ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

  Стаття 7. Мова освіти

  Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

  Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.

  У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

  ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ»

  Стаття 21. Державна мова у сфері освіти

  Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

  Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.

  Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.

  Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.

  У закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

  Викладання іноземної мови в закладах освіти і на курсах з вивчення іноземних мов здійснюється відповідною іноземною або державною мовою.

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕДЖ

  Стаття 3.7

  У Відокремленому структурному підрозділі «Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну» освітній процес, проведення зборів та засідань, оформлення документації в Коледжі здійснюється державною мовою.

  Стаття 3.8

  Використання інших мов можливе:

  Під час проведення міжнародних заходів, де ухвали про робочі мови приймає оргкомітет.

  У викладацькій роботі осіб, запрошених для цього з інших держав.

  У випадках викладання окремих навчальних дисциплін іншими мовами або освітніх програм запропонованих для іноземних студентів, якщо це передбачено навчальним планом та ухвалою Педагогічної ради Коледжу.

   

   

  Оставить комментарий

  Оголошення
  Архів
  Скринька довіри
  Скринька довіри
  Телефони довіри

  Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00.До 16.00);
  Гаряча лінія щодо булінгу 116 000;
  Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;
  Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
  Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;
  Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
  Національна поліція України 102.


  Хостинг для WordPress сайтов