Рисунок11

Рисунок11

11111111111г

Рисунок11

Коментарі
  Рубрики

  Спеціальних електротехнічних дисциплін

  IMG_9558

  Циклова комісія спеціальних електротехнічних дисциплін.

  Голова циклової комісії — Олійник Володимир Володимирович, викладач вищої категорії, викладає наступні дисципліни: Теоретичні основи електротехніки, Електротехніка та електричні вимірювання, Електроніка, мікроелектроніка та схемотехніка, Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики.

  Склад циклової комісії:

  Шевченко Олег Віталійович — викладач першої категорії,  викладає наступні дисципліни: Монтаж та налагодження технічних засобів автоматизованих систем, Основи метрології і засоби технологічного контролю, Експлуатація та ремонт технічних засобів автоматизованих систем, Технологічні вимірювання;

  Алійник Юлія Віталіївна — викладач другої категорії, викладає наступні дисципліни: Монтаж, ремонт і експлуатація електроустаткування, Електричні машини, Електричні апарати, Енергозбереження, Основи електроприводу, Системи керування електроприводами;

  Ліх Татяна Василівна — викладач спеціаліст, викладає наступні дисципліни: Електроустаткування підприємств і цивільних споруд, Налагодження електроустаткування, Основи проектування і конструювання електроустановок;

  Решетник Іван Кирилович — викладач спеціаліст, викладає наступні дисципліни: Електробезпека, Електроустаткування підприємств і цивільних споруд, Основи проектування і конструювання електроустановок; Енергозбереження;

  Богдан Оксана Ігорівна — викладач спеціаліст, викладає наступні дисципліни: Вступ до спеціальності, Електричні вимірювання, Конструкційні та електротехнічні матеріали,  Електропостачання підприємств і цивільних споруд, Надійність електроприводів;

  Робота циклової комісії направлена на підготовку  спеціалістів  за напрямком підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»   спеціальність 5.05070104 «Монтаж  і експлуатація  електроустаткування  підприємств і цивільних споруд», та 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальність 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»  освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст».

  Викладачі комісії керують науково-дослідною роботою студентів на теми:

  - Економія електричної енергії засобами промислового електроприводу (керівник Олійник В.В., студенти дослідники Близнюк М.М. Максименко Ю.В.);

  - Сучасні тенденції розвитку безпровідної передачі енергії та їх ефективність (керівник Лукашевич В.А., студенти дослідники Решотко  О. С., Каракуль В.В.);

  - Вибір раціонального тарифу електропостачання для житлових будинків обладнаних електричною системою опалення (керівник Алійник Ю.В., студент дослідник Борецький Б.А.);

  - Енергозбереження та енергозберігаючі технології в області електроустаткування (керівник Ліх Т.В , студенти дослідники Гладін К.Д., Карнаух М.М.);

  - Вибір місця розташування компенсуючого пристрою в діючих електричних мережах (керівник Кравець О.І., студенти дослідники Пінчук Д.В., Ковбаса Д.О.);

  - Використання цифрового регулятора в технологічному процесі регулювання температури (керівник Шевченко О.В., студенти дослідники Храпатий А.М., Пильник І.А.).

  «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»

  Кваліфікація: технік-електрик.

  Кваліфікація техніка-електрика відкриває широкі перспективи для роботи в народному господарстві України. Немає жодної сфери життєдіяльності людини, де б не застосовувалась електроенергія. В промисловості, на підприємствах, установах, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях по монтажу, налагодженню та ремонту електрообладнання в системі електричних мереж, трансформаторних станцій та підстанцій в побуті, в сільському господарстві – скрізь необхідно монтувати, обслуговувати, експлуатувати, налагоджувати, контролювати електроприлади, складну побутову техніку, електрообладнання. Всюди можуть працювати наші випускники за вказаною спеціальністю.

  Технік-електрик повинен вміти:

  - читати конструкторські креслення і електричні схеми;

  - виконувати роботи про проектуванню електрообладнання і електроприводу різноманітних механізмів;

  - системи автоматики, електромонтажу та наладки, використовувати необхідну контрольно-вимірювальну апаратуру, налагоджувати електричне обладнання.

  Молодший спеціаліст даної спеціальності може займати первинні посади:

  Від бригадира, майстра, начальника монтажної та виробничої дільниць, техніка з налагодження і випробування електрообладнання, начальника виробничої дільниці, контрольного майстра, енергетика цеху, енергетика дільниці, техніка з планування, інженера-електрика, завідуючого лабораторією, диспетчера електромережі в установах, де здійснюється керування електромережею, контролер за якістю і споживанням електроенергії.

   «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»

  Кваліфікація: електромеханік.

  Дана спеціальність напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» — одного з найпрогресивніших у наш час. Техніки-електромеханіки повинні забезпечувати експлуатацію засобів і систем автоматизації, що функціонують на кожному сучасному підприємстві, їх діяльність пов’язана з монтажем, налагодженням, обслуговуванням, модернізацією систем автоматики технологічного обладнання, перевіркою та ремонтом контрольно-вимірювальних приладів, автоматизацією виробничих процесів, проектуванням систем автоматизації.

   Електромеханік повинен володіти вмінням:

  застосувати промислові прилади, засоби автоматизації, здійснювати монтаж виробів, матеріалів, інструментів згідно до відповідної технічної документації для здійснення монтажу, налагодженню і технічного обслуговуванню засобів і систем автоматизації технологічного виробництва.

  Програмувати мікроконтролери, працювати з бухгалтерськими і банківськими автоматизованими системам, автоматичними регуляторами, мати глибокі знання з обчислювальної та мікропроцесорної техніки, системного та прикладного програмного забезпечення ЕОМ, інформаційних технологій, технічної механіки, електроніки, мікроелектроніки та інших електротехнічних дисциплін.

  Молодший спеціаліст даної спеціальності може займати первинні посади:

  Від бригадира, майстра, техніка з метрології, техніка-конструктора з автоматизації виробничих процесів, електромеханіка дільниці, кресляра-конструктора систем автоматизації, техніка-електромеханіка з автоматизації виробничих процесів, лаборанта з обслуговування засобів автоматизації, оператора ЕОМ до старшого майстра, керівника структурного підрозділу і підприємства — ось далеко не повний спектр використання техніків-електромеханіків.

  Оставить комментарий

  Оголошення
  Архів
  Скринька довіри
  Скринька довіри
  Телефони довіри

  Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00.До 16.00);
  Гаряча лінія щодо булінгу 116 000;
  Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;
  Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
  Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;
  Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
  Національна поліція України 102.


  Хостинг для WordPress сайтов