Навчально-методичне забезпечення
Запрошуємо на навчання
Рисунок11

Рисунок11

11111111111г

Рисунок11

Коментарі
  Рубрики

  Навчально-методичне забезпечення

  20

           

          Хто дорожить життям думки,

           той знає дуже добре, що справжньою

             освітою є тільки  самоосвіта…                                             

                                                                          Д.Писарєв

   

    Навчально-методична робота — це цілісна, заснована на досягненнях науки і передової педагогічної практики, система взаємопов`язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога, а в кінцевому рахунку — на розвиток і досягнення позитивних наслідків навчально-виховної роботи у коледжі.

  Основними видами навчально-методичної роботи є :

  —         організація виставок і презентація новинок психолого-педагогічної  та науково-методичної літератури;

  —         поглиблена методологічно-теоретична підготовка викладачів, оволодіння ними інструктивно-нормативних документів;

  —         діагностика труднощів, що їх зазнають викладачі у процесі навчально- виховної роботи;

  —         надання навчально-методичних консультацій викладачам, студентам;

  —         робота з викладачами-початківцями (наставництво, консультування, заняття в школі «Шлях до майстерності»);

  —         створення комплексу навчально-методичного забезпечення  дисциплін (предметів);

  —         підготовка опорних конспектів, лекцій, методичних матеріалів семінарських, практичних і лабораторних занять, курсового проектування,  і самостійної роботи студентів;

  —         підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін (предметів);

  —         складання тестів, екзаменаційних білетів, завдань для проведення замірів знань та підсумкового контролю;

  —         розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у навчально-виховний процес;

  —         організація і проведення предметних тижнів, декад;

  —         участь викладачів у роботі обласних, регіональних методичних об’єднань ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації, роботі профільних кафедр ВНЗ ІІІ – ІУ рівнів акредитації;

  —         зустрічі з науковцями, вченими, видатними діячами та презентація їх доробку;

  —         презентація науково-методичного доробку викладачів коледжу;

  —         організація та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференцій, педагогічних читаннях, круглих столів, семінарів, практикумів, тренінгів тощо;

  —         участь викладачів і студентів у наукових конференціях, освітніх проектах, круглих столах, семінарах, практикумах, тренінгах, майстер-класах;

  —         методичне керівництво студентським науково-творчим об’єднанням;

  —         участь у підготовці та проведенні студентських олімпіад, конкурсів;

  —         підготовка до друку підручників, навчальних посібників, словників, довідників, наукових статей, тез, стендових повідомлень;

  —         рецензування навчально-методичного доробку педагогічних працівників освітянської галузі;

  —         вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду, презентація його серед педагогів і студентів та впровадження в практику;

  —         організація систематичного стажування, курсів підвищення кваліфікації   педагогічних працівників;

  —          допомога викладачам у підготовці до атестації.

  Основу структури методичної роботи становить діяльність:

  — педагогічної ради;

  — методичної ради;

  — методичного кабінету;

  — циклових комісій;

  — методичного об’єднання кураторів;

  — школи підвищення педагогічної майстерності.

  В коледжі діють Положення, відповідно яких  ведеться навчально-методична робота.

  Педагогічний колектив Чернігівського промислово-економічного коледжу Київського національного університету та дизайну працює за єдиною методичною проблемою «Впровадження компетентнісного підходу у процесі підготовки молодшого спеціаліста».

  Щорічно викладачі коледжу висвітлюють свої напрацювання у науково-методичному журналі «Педагогічні обрії».  Беруть участь та посідають призові місця у обласному конкурсі «Педагогічна знахідка».

  Науково-методичний журнал «Педагогічні обрії» спецвипуск з досвіду роботи викладачів Чернігівського промислово-економічного коледжу Київського національнго університету технологій та дизайну (завантажити)

  Положення про методичний кабінет (завантажити)

  Положення про наставництво (завантажити)

  Положення про організацію методичної роботи (завантажити)

  Положення про організацію науково-дослідної роботи (завантажити)

  Положення про проведення олімпіад (завантажити)

  Положення про тижні ЦК (завантажити)

  Положення про циклову комісію (завантажити)

  Оставить комментарий

  Оголошення
  Архів
  Скринька довіри
  Скринька довіри
  Телефони довіри

  Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00.До 16.00);
  Гаряча лінія щодо булінгу 116 000;
  Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;
  Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
  Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;
  Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
  Національна поліція України 102.


  Хостинг для WordPress сайтов