Рисунок11

11111111111г

Рисунок11

Коментарі
  Рубрики

  Навчально-методичні матеріали

  20

           

          Хто дорожить життям думки,

           той знає дуже добре, що справжньою

             освітою є тільки  самоосвіта…                                             

                                                                          Д.Писарєв

   

    Навчально-методична робота — це цілісна, заснована на досягненнях науки і передової педагогічної практики, система взаємопов`язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога, а в кінцевому рахунку — на розвиток і досягнення позитивних наслідків навчально-виховної роботи у коледжі.

  Основними видами навчально-методичної роботи є :

  -         організація виставок і презентація новинок психолого-педагогічної  та науково-методичної літератури;

  -         поглиблена методологічно-теоретична підготовка викладачів, оволодіння ними інструктивно-нормативних документів;

  -         діагностика труднощів, що їх зазнають викладачі у процесі навчально- виховної роботи;

  -         надання навчально-методичних консультацій викладачам, студентам;

  -         робота з викладачами-початківцями (наставництво, консультування, заняття в школі «Шлях до майстерності»);

  -         створення комплексу навчально-методичного забезпечення  дисциплін (предметів);

  -         підготовка опорних конспектів, лекцій, методичних матеріалів семінарських, практичних і лабораторних занять, курсового проектування,  і самостійної роботи студентів;

  -         підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін (предметів);

  -         складання тестів, екзаменаційних білетів, завдань для проведення замірів знань та підсумкового контролю;

  -         розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у навчально-виховний процес;

  -         організація і проведення предметних тижнів, декад;

  -         участь викладачів у роботі обласних, регіональних методичних об’єднань ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації, роботі профільних кафедр ВНЗ ІІІ – ІУ рівнів акредитації;

  -         зустрічі з науковцями, вченими, видатними діячами та презентація їх доробку;

  -         презентація науково-методичного доробку викладачів коледжу;

  -         організація та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференцій, педагогічних читаннях, круглих столів, семінарів, практикумів, тренінгів тощо;

  -         участь викладачів і студентів у наукових конференціях, освітніх проектах, круглих столах, семінарах, практикумах, тренінгах, майстер-класах;

  -         методичне керівництво студентським науково-творчим об’єднанням;

  -         участь у підготовці та проведенні студентських олімпіад, конкурсів;

  -         підготовка до друку підручників, навчальних посібників, словників, довідників, наукових статей, тез, стендових повідомлень;

  -         рецензування навчально-методичного доробку педагогічних працівників освітянської галузі;

  -         вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду, презентація його серед педагогів і студентів та впровадження в практику;

  -         організація систематичного стажування, курсів підвищення кваліфікації   педагогічних працівників;

  -          допомога викладачам у підготовці до атестації.

  Основу структури методичної роботи становить діяльність:

  - педагогічної ради;

  - методичної ради;

  - методичного кабінету;

  - циклових комісій;

  - методичного об’єднання кураторів;

  - школи підвищення педагогічної майстерності.

  В коледжі діють Положення, відповідно яких  ведеться навчально-методична робота.

  Педагогічний колектив Чернігівського промислово-економічного коледжу Київського національного університету та дизайну працює за єдиною методичною проблемою «Впровадження компетентнісного підходу у процесі підготовки молодшого спеціаліста».

  Щорічно викладачі коледжу висвітлюють свої напрацювання у науково-методичному журналі «Педагогічні обрії».  Беруть участь та посідають призові місця у обласному конкурсі «Педагогічна знахідка».

  Науково-методичний журнал «Педагогічні обрії» спецвипуск з досвіду роботи викладачів Чернігівського промислово-економічного коледжу Київського національнго університету технологій та дизайну (завантажити)

  Положення про методичний кабінет (завантажити)

  Положення про наставництво (завантажити)

  Положення про організацію методичної роботи (завантажити)

  Положення про організацію науково-дослідної роботи (завантажити)

  Положення про проведення олімпіад (завантажити)

  Положення про тижні ЦК (завантажити)

  Положення про циклову комісію (завантажити)

  Оставить комментарий

  Оголошення
  Тиждень відділення 08.10.18 - 12.10.18 (переглянути програму)
  Архів
  Скринька довіри
  Скринька довіри

  Хостинг для WordPress сайтов